Політика конфіденційності


1. Загальні положення
1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних зареєстрованих учасників електронного інвойсінгу (далі – Користувачі) сервісу електронного інвойсінгу https://invoice.kasssa.com (далі – Сервіс).1.2. Персональні дані Користувача під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час використання Сервісу отримує ТОВ «КАСССА» (ідентифікаційний код 43629432), якому належить Сервіс.1.3. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами під час здійснення реєстрації за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration1.4. Користувач не має права використовувати Сервіс, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає ТОВ «КАСССА» право на обробку персональних даних Користувача.1.6. Під обробкою персональних даних розуміється будь-які дії з персональними даними в тому числі, але не виключно: отримання, доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, аналіз, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних ТОВ «КАСССА на умовах цієї Політики конфіденційності.».1.7. Користувач Сервісу несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.1.8. Користувач Сервісу визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних Користувача Сервісу. ТОВ «КАСССА» не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.1.9. Реєструючись у Сервісі, Користувач погоджується з включенням його даних до бази даних ТОВ «КАСССА».1.10. Під даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача.1.11. Користувач може надавати дані самостійно шляхом розміщення таких даних в Сервісі або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу ТОВ «КАСССА», або інформація про Користувача може бути надана від третіх осіб в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
2. Інформація та персональні дані, що можуть оброблятись
2.1. Ім’я, прізвище, по-батькові уповноваженої особи Користувача, назва Користувача, всі реквізити Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, юридична та фактична адреси, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, реєстраційний номер облікової картки платника податків, статус платника податків тощо), дані, що містяться в електронних інвойсах Користувача, серійний номер ключа кваліфікаційного електронного підпису (надалі - КЕП) 2.2. Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача Сервісу і надати залежні від цього сервіси.2.3. Інформація про помилки роботи Сервісу, ініційовані Користувачем Сервісу.2.4. Інформація про обліковий запис Користувача, інші дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувача Сервісу, комунікації з Користувачем, в тому числі коли Користувач звертається в службу підтримки Сервісу;2.5. Дані, отримані в результаті проведення ТОВ «КАСССА» та/або третіми уповноваженими ТОВ «КАСССА» особами різних опитувань, пов’язаних із покращенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана ТОВ «КАСССА» в результаті проведення маркетингової діяльності;2.6. Інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії, інші звернення.2.7. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється ТОВ «КАСССА» в процесі збору даних.
3. Ціль використання інформації та персональних даних
3.1. Для ідентифікації особи як Користувача 3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Сервісу 3.3. Для поштових розсилок, наприклад: повідомленнях про новини Сервісу. Користувач Сервісу завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні.3.4. Контактна інформація Користувача може бути передана його контрагенту для кращої комунікації між Сторонами. 3.5. для покращення якості надання послуг Сервісу, здійснення пошуку по ключовим словам, аналізу, створення нового, розширення та вдосконалення існуючого функціоналу Сервісу тощо.
4. Умови надання доступу до персональних даних Користувача Сервісу
4.1. ТОВ «КАСССА» не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.4.2. ТОВ «КАСССА» гарантує захист інформації Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.4.4. ТОВ «КАСССА» залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін даними з органами державної влади з метою попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення ТОВ «КАСССА» неправомірних дій Користувачів Сервісу та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.
5. Як змінити/видалити інформацію
5.1. Користувач в будь-який момент часу може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки. Робота Сервісу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.
6. Зміни в Політиці конфіденційності
6.1. ТОВ «КАСССА» може у будь-який момент змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності за посиланням https://kasssa.com/privacy-policy6.2. Користувач Сервісу зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про зміни в умовах Політики конфіденційності.6.3. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами умов Політики конфіденційності, він зобов’язується негайно припинити використання Сервісу.6.4. ТОВ «КАСССА» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
7. Інші умови
7.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.7.2. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності шляхом проходження реєстрації за посиланням https://invoice.kasssa.com/account/registration7.3. Термінологія, яка використана в цій Політиці конфіденційності, має таке ж значення, як і в Публічному договорі (оферта) на надання послуг, якщо не зазначено інше.